Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostepują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.
Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Spowiedż św. w naszej Parafii

 1. po kwarantannie:
  • Codziennie od poniedziałku do soboty, na 30 min przed każdą Mszą Św.
   Po kilku miesiącach kwarantanny potrzeba spowiedzi może stać się dla wielu osób palącą koniecznością.
   Otwarcie kościołów ożywiło również pytanie o możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania i Pokuty.
   Konferencja Biskupów w Anglii i Walii zezwoliła na spowiedź, ale w instrukcjach szczegółowych znalazło się kilka zaleceń:
   1. troska o zachowanie dystansu w kolejce,
   2. dezynfekcja dłoni po wejściu do kościoła,
   3. oczyszczanie przestrzeni używanych przez penitentów (kleczniki, oparcia, klamki itp.),
   4. częste wietrzenie pomieszczeń, w których odbywa się spowiedź,
   5. stosowanie barier ochronnych.
 2.  w czasie zwykym:
  • codziennie: na godzinę przed każdą Mszą św.
  • w czwartki: podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 19:30
  • w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych: w wyznaczonym czasie.

 

Warunki dobrej spowiedzi:

   1. Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
   2. Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
   3. Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
   4. Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamie).
   5. Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

 

 • Home
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • Pokuta
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.