• Start
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • I Komunia

 "Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" [zob. KKK 1407]

WPROWADZENIE
Pierwszym zadaniem rodziców jest odnowienie i umocnienie osobistej więzi z Chrystusem. Dopiero wówczas ma się naturalne podstawy do przekazywania doświadczenia wiary dzieciom. Wychodząc z takiego założenia, należy zauważyć, iż nie ma tu potrzeby stosowania specjalnych zabiegów czy technik. Wystarczy zwykła codzienna modlitwa, cotygodniowa Msza Św., regularna spowiedź i komunia święta. Ponad to ważne są również relacja społeczne, budowane na sumiennym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Całość tego zagadnienia sprowadza się zatem do dbałości o dwie rzeczy:
1. wzajemną miłość i szacunek rodziów jako małżonków.
2. pogłębienie rozumienia sakramentów świętych.

 • ZAPISY
  1. Zapisy do I Komuni na rok 2020 prowadzone były w dniach 1-29 czerwca 2019
  2. Osobami upoważnionymi do rejestracji dziecka są tylko rodzice lub jego prawni opiekunowie
  3. Rejestracja odbywa się wyłącznie w kancelarii parafialnej.
 • WYMAGANIA
  1. Przynależność rodziców dziecka / rodziny do wspólnoty parafialnej przez okres minimum 1 roku.
  2. Dziecko powinno mieć ukończony siódmy rok życia (w dniu zapisu). 
  3. Dokonanie zapisu na formularzu zgłoszeniowym w okresie do tego wyznaczonym.
  4. Świadectwo Chrztu św. dziecka - gdy dziecko jest ochrzczone w naszej parafii wystarczy jedynie zgłosić ten fakt przy rejestracji.
 • TERMINY I KOMUNII
  • Uroczystość I Komunii Świętej organizowana jest co roku, najczęściej w miesiącu maju.
  • Uroczystość I Komunii poprzedza specjalny kurs przygotowawczy, obejmujący nie mniej niż 20 spotkań - kurs skierowany jest do dzieci i rodziców. Obydwa typy katechez są obowiązkowe.
  • Terminy spotkań - zarówno dla dzieci jak i rodziców - sprawdzić można w kalendarzu (poniżej lub ogólnym).
  • Termin uroczystości komunijnej publikowany jest po połowie października.

 

Kalendarz Komunii